Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 173-197 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Słowa kluczowe: miasta, zasięgi oddziaływania, obszary funkcjonalne, strefy podmiejskie, suburbanizacja, miasta wojewódzkie, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS