Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1

Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 53-63 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4

Słowa kluczowe: porosty, datowania lichenometryczne, krzywe lichenometryczne, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland