Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2

Dostępność czasowa i jej zastosowania

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 171-215 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, dostępność transportowa, dostępność czasowa, metody izochronowe, izochrona idealna, model prędkości ruchu, dostępność kumulatywna, sprawność, efektywność

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS