Zofia Rączkowska

In memoriam

Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin

Zofia Rączkowska, Paweł Prokop, Łukasz Wiejaczka

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, pp. 5-7 | Full text

Further information

Zofia Rączkowska [raczk@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Paweł Prokop [pawel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland