Dorota Matuszko

Articles

Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 413-422 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5

Further information

Keywords: bioklimat, sytuacje meteorotropowe, Kraków

Dorota Matuszko [d.matuszko@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland
Katarzyna Piotrowicz [k.piotrowicz@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland