Sylwester Wereski

Articles

Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)

Sylwester Wereski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 447-456 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8

Further information

Keywords: bioklimat, warunki bioklimatyczne, turystyka wypoczynkowa, Solina

Sylwester Wereski, Maria Curie-Skłodowska University Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: Poland