Paweł Churski

Articles

The European context of the impact of contemporary megatrends on socio-economic development. A synthetic approach

Barbara Konecka-Szydłowska, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Robert Perdał

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 2, pp. 39-59 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3

Further information

Abstract Celem artykułu jest analiza wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy Europy. Megatrendy, stosując terminologię J. Naisbitt’a (1982), rozumiane są jako główne przemiany społeczno-gospodarcze (przy czym proponuje się odmienny ich zestaw niż u J. Naisbitt’a). Istotnym elementem rozważań jest specyfika tych procesów w krajach kapitalistycznych Europy Zachodniej oraz w dawnych krajach demokracji ludowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W wyróżnionych układach przestrzennych rozpatruje się wpływ następujących megatrendów: (1) transformacji, (2) integracji gospodarczej, (3) globalizacji i (4) postmodernizacji. Postępowanie badawcze obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano syntetycznej charakterystyki wyróżnionych megatrendów uwzględniającą ich definicje i przyczyny powstania. W drugim, zasadniczym etapie opisano efekty oddziaływania megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy oraz specyfikę ich przebiegu w rozpatrywanych dwóch układach przestrzennych Europy. Badanie realizowane jest w r -

Keywords: megatrendy, transformacja, globalizacja, integracja gospodarcza, postmodernizacja, Europa

Paweł Churski [chur@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
Tomasz Herodowicz, Faculty of Human Geography and Planning Adam Mickiewicz University, Poznań Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań: Poland

Citation

APA: Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., & Perdał, R. (2019). Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne. Przegląd Geograficzny, 91(2), 39-59. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3
MLA: Konecka-Szydłowska, Barbara, et al. "Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, 2019, pp. 39-59. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3
Chicago: Konecka-Szydłowska, Barbara, Churski, Paweł, Herodowicz, Tomasz, and Perdał, Robert. "Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne". Przegląd Geograficzny 91, no. 2 (2019): 39-59. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3
Harvard: Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., & Perdał, R. 2019. "Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, pp. 39-59. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.3