Tadeusz Siwek

Articles

Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej

Tadeusz Siwek

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, pp. 531-548 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.3

Further information

Keywords: podziały terytorialne, Czechy, percepcja, mapy mentalne, regiony kulturowe, regiony administracyjne

Tadeusz Siwek, University of Ostrava Faculty of Science, Department of Human Geography and Regional Development Dvořákova 7, 701 03 Ostrava: Czech Republic