Agnieszka Latocha

Articles

Wyludnianie powiatu kłodzkiego – przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania

Agnieszka Latocha, Mariusz Szymanowski, Małgorzata Wieczorek

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 2, pp. 241-266 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.3

Further information

Keywords: depopulacja, statystyka GI Getisa-Orda, analiza szeregów czasowych metodą k-średnich, indeks TPI, powiat kłodzki, Sudety

Agnieszka Latocha [agnieszka.latocha@uwr.edu.pl], University of Wrocław Faculty of Earth Science and Environmental Management pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?

Agnieszka Latocha

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 373-396 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3

Further information

Keywords: wyludnianie, obszary wiejskie, obszary górskie, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura turystyczna, zmiany funkcjonalne, Sudety, Polska

Agnieszka Latocha [agnieszka.latocha@uwr.edu.pl], University of Wrocław Faculty of Earth Science and Environmental Management pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland