Andrzej Gawryszewski

Articles

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953-2010

Andrzej Gawryszewski

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 267-280 | Full text

Further information

Keywords: kartografia, GIS, Polska, atlas narodowy, atlas samochodowy, mapy administracyjne

Andrzej Gawryszewski, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Warsaw. Poland