Katarzyna Leśniewska

Articles

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, pp. 499-524 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Further information

Keywords: mniejszości narodowe, Polska, Litwa, studium porównawcze

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl
Katarzyna Leśniewska, Department of Political Geography and Regional Studies Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz