Krzysztof Błażejczyk

Articles

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady w Tatrach oraz Czarnohorze

Oleh Skrynyk, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 1, pp. 43-58 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.3

Further information

Abstract:

W opracowaniu przedstawiono warunki cyrkulacyjne i wybrane charakterystyki opadów atmosferycznych oraz ich natężenie w Tatrach i Czarnohorze. Zbadano zależności natężenia opadów od cyrkulacji atmosferycznej. Wykonano porównanie opadów w analizowanych masywach w ciągu ostatnich lat, także w kontekście zmian cyrkulacji atmosferycznej. Oceniono, czy i na ile zmieniła się w badanym okresie intensywność opadów. Zastosowano klasyfikację typów cyrkulacji atmosferycznej Niedźwiedzia (2017). Obliczono, roczne wartości wskaźników cyrkulacji P (przepływ zachód-wschód), S (przepływ południe-północ) i C (sytuacja cyklonalna/antycyklonalna). W opracowaniu wykorzystano dobowe sumy opadów ze stacji Pożyżewska (PO, 1451 m n.p.m., φ 48˚09’N i λ 24˚32’E) położonej na północno-wschodnim skłonie Czarnohory i stacji Hala Gąsienicowa (HG, 1520 m n.p.m., φ 49°14’N i λ 20°00’E) leżącej na północnym skłonie Tatr, za okres 1961‑2015. Największe zmiany zaobserwowano w przypadku wskaźnika napływu strefowego P i wskaźnika cykloniczności C. Ogólnie, trend rocznych sum opadów jest dodatni, ale nie jest istotny statystycznie. Trend zmian liczby dni z opadem jest ujemny zarówno w Czarnohorze, jak i w Tatrach (-7,3 dni/10 lat i -7,59 dni/10 lat, odpowiednio). Natomiast trend zmian liczby dni z opadem o większym natężeniu, np. >10mm jest dodatni w Czarnohorze (+1,23 dni/10 lat) i ujemny w Tatrach (-0,6 dni/10 lat).

Keywords: opad orograficzny, góry, Karpaty, zmienność, trendy, zmiana klimatu

Oleh Skrynyk [o.skrynyk@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski

Anna Kunert, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, pp. 69-90 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4

Further information

Keywords: Polska, klimat lokalny, temperatura powietrza, rzeźba terenu, zagospodarowanie przestrzenne

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka

Krzysztof Błażejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky, Bernhardt Kampmann

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 49-71 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2

Further information

Keywords: wskaźniki bioklimatyczne, bilans cieplny ciała człowieka, obciążenia cieplne, UTCI

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Dusan Fiala, ErgonSim-Comfort Energy Efficiency Holderbuschweg 47, D-70563 Stuttgart: Germany
Gerd Jendritzky, University of Freiburg Chair of Meteorology and Climatology Werthmannstraße 10, 79085 Freiburg: Germany

Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 5-48 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1

Further information

Keywords: pogoda, klimat, biometeorologia człowieka, biometeorologia społeczna

Teresa Kozłowska-Szczęsna [klimat@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN