Krzysztof Stachowiak

Kronika

Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań

Krzysztof Stachowiak, Joanna Dominiak

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 655-657 | Full text

Further information

Keywords: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, konferencje, Poznań

Krzysztof Stachowiak, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University in Poznań Dzięgielowa 2, 61-680 Poznań: Poland