Svetlana V. Stepanova

Articles

Factors underpinning the development of tourism in Russian-Finnish borderland areas

Svetlana V. Stepanova

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 4, pp. 573-587 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7

Further information

Abstract

W artykule przedstawiono turystykę przygraniczną jako czynnik rozwoju gospodarek regionalnych i lokalnych. Turystyka transgraniczna jest tu rozumiana jako specyficzna, charakterystyczna dla obszarów przygranicznych transgraniczna mobilność turystyczna ludności sąsiadujących państw w różnych celach. Uzasadnienie znaczenia turystyki przygranicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym rosyjsko-fińskiej strefy przygranicznej jest celem niniejszego badania. W pierwszej części artykułu zestawiono prace teoretyczne i empiryczne badaczy rosyjskich i zagranicznych w zakresie badanej problematyki. W drugiej części określono i przedstawiono czynniki mające wpływ na charakter i tempo rozwoju turystyki przygranicznej w rosyjsko-fińskiej strefie przygranicznej, jak również zaznaczono ich rolę w przygranicznej mobilności turystycznej na badanym obszarze. W trzecim rozdziale na podstawie danych empirycznych przedstawiona została ocena oraz zbadana specyfika rozwoju turystyki przygranicznej w rosyjsko-fińskiej strefie przygranicznej. Stwierdzono asymetrię we wpływie transgranicznej mobilności turystycznej na aktywizację gospodarek lokalnych na badanym terenie, zaproponowano środki w zakresie stymulowania turystyki przygranicznej fińskich obywateli na terenie rosyjskiej strefy przygranicznej. W części końcowej wskazano, jak przejawia się znaczenie rozwoju turystyki przygranicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym rosyjsko-fińskich obszarów przygranicznych jako całości. Jako model wzorcowy przyjęto rosyjsko-fiński obszar przygraniczny składający się z regionów przygranicznych Rosji (obwód murmański, Republika Karelia, obwód leningradzki) oraz Finlandii (Laponia, Ostrobotnia Północna, Kainuu, Karelia Północna i Południowa, Kymenlaakso). Bazę informacyjną stanowiły dane otwartych źródeł internetowych Finlandii i Rosji oraz obserwacje własne autorki.

Keywords: turystyka przygraniczna, obszar przygraniczny, transgraniczna mobilność turystyczna, rosyjsko-fińskie pogranicze, Finlandia, Republika Karelii

Svetlana V. Stepanova [svkorka@mail.ru], Karelskie Centrum Naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytut Ekonomii

Citation

APA: Stepanova, S. (2019). Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu. Przegląd Geograficzny, 91(4), 573-587. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7
MLA: Stepanova, Svetlana V.. "Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 4, 2019, pp. 573-587. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7
Chicago: Stepanova, Svetlana V.. "Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu". Przegląd Geograficzny 91, no. 4 (2019): 573-587. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7
Harvard: Stepanova, S. 2019. "Czynniki rozwoju turystyki przygranicznej na rosyjsko-fińskim pograniczu". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 4, pp. 573-587. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.7