Halina Kaczmarek

Articles

Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia)*

Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek, Michał Słowiński, Elena Kozyreva, Dariusz Brykała, Artiom RybČenko, Viktoria. A. BabiČeva

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 3, pp. 457-476 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.3

Further information

Keywords: Wyspa Olchon, Bajkał, osuwiska kriogeniczne, degradacja wiecznej zmarzliny, warstwa czynna, zmiany klimatu

Sebastian Tyszkowski [sebtys@wp.pl], nstitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Kopernika 19, 87-100 Toruń: Poland
Halina Kaczmarek [halina@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland
Michał Słowiński [michal.slowinski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland
Dariusz Brykała [darek@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland

Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski

Mieczysław Banach, Halina Kaczmarek, Sebastian Tyszkowski

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 397-415 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4

Further information

Keywords: osuwiska, ruchy masowe, monitoring, zbiornik włocławski, Dobrzyń nad Wisłą

Mieczysław Banach, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Toruń. Poland
Halina Kaczmarek [halina@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland
Sebastian Tyszkowski [sebtys@wp.pl], nstitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Kopernika 19, 87-100 Toruń: Poland