Małgorzata Świątek

Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku

Małgorzata Świątek

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, pp. 107-119 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5

Further information

Abstract: Na podstawie dolnych map synoptycznych z lat 1998–2003 wykonano analizę opadów atmosferycznych w obrębie poszczególnych typów frontów atmosferycznych. Wysnuto następujące wnioski dotyczące obszaru polskiego wybrzeża Bałtyku: największe średnie sumy opadów formują się w obrębie frontów zokludowanych, aczkolwiek najwyższe maksymalne sumy opadów towarzyszą frontom chłodnym (pojedyncze bardzo wysokie sumy opadów zdarzają się również w półroczu ciepłym w jednorodnych masach powietrza); wpływ frontów chłodnych na opady jest większy w sezonie ciepłym niż w chłodnym, zaś oddziaływanie frontów ciepłych większe jest w sezonie chłodnym.

Keywords: opady frontowe, polskie wybrzeże Bałtyku, testy t-studenta i chi kwadrat