Iwona Zwierzchowska

Articles

Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego

Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Stępniewska, Damian Łowicki

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 85-102 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4

Further information

Keywords: analiza krajobrazu, Fragstats, Wielkopolska, regionalizacja krajobrazowa, tereny zieleni, gospodarka ściekowa

Damian Łowicki [damek@amu.edu.pl], Faculty of Geographical and Geological Sciences Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland