Łukasz Pawlik

Articles

Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, pp. 53-75 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Further information

Keywords: orkan Cyryl, zniszczenia lasów, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland