Łukasz Pawlik

Articles

Forest damage in the Sudety Mts. caused by the Kyrill storm (18–19.01.2007)– historic and regional implications

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, pp. 53-75 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Further information

Keywords: orkan Cyryl, zniszczenia lasów, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland

Citation

APA: Pawlik, . (2012). Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne. Przegląd Geograficzny, 84(1), 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
MLA: Pawlik, Łukasz. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
Chicago: Pawlik, Łukasz. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
Harvard: Pawlik, . 2012. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 367-387 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3

Further information

Keywords: zagrożenia geomorfologiczne, kartowanie, powodzie, erozja, akumulacja, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland

Citation

APA: Pawlik, . (2010). Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland). Przegląd Geograficzny, 82(3), 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
MLA: Pawlik, Łukasz. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
Chicago: Pawlik, Łukasz. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
Harvard: Pawlik, . 2010. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3