Joanna Piasecka

Articles

Problemy erozji gleb w prawie unijnym i polskim

Joanna Piasecka

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 3, pp. 393-403 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.6

Further information

Abstract: Niniejsze opracowanie zawiera przegląd aktów prawa krajowego oraz unijnego, dotyczących erozji gleb, wraz z informacją na temat obecnego stanu i funkcjonowania przepisów. Celem pracy była weryfikacja i ocena przepisów regulujących kwestię erozji gleb.

Keywords: akty prawne, erozja, gleby, przegląd