Maria Lipko-Kowalska

Articles

Lokalne Organizacje Turystyczne – wpływ na rozwój turystyki w regionie, na podstawie oceny własnej LOT-ów i ich członków

Agata Stefanowska, Maria Lipko-Kowalska, Anna Magdalena Darmas

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 4, pp. 533-552 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.6

Further information

Abstract:

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT), działające w Polsce od 2000 r., stanowią podstawę do kreowania lokalnej gospodarki turystycznej. Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy w opinii LOT-ów oraz ich członków, LOT-y spełniają swoje funkcje i przyczyniają się do kreowania rynku turystycznego w kraju. Wyniki badań wskazują, że działania LOT-ów są niewystarczające. Współpraca z innymi podmiotami rzadko jest regularna. Do innych barier ograniczających rozwój turystyki na obszarach działania należą czynniki ekonomiczne (brak funduszy), niewystarczające zainteresowanie współpracą jednostek samorządowych oraz niedostrzeganie jej znaczenia w promowaniu obszaru.

Keywords: rozwój regionalny, lokalne organizacje turystyczne, współpraca miedzysektorowa, badania sondażowe, promocja, Polska