Michał Kowalski

Articles

Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź

Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 4, pp. 617-639 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.5

Further information

Abstract: Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących roli centrum handlowego jako czynnika ruchotwórczego w indywidualnym transporcie samochodowym, na przykładzie Portu Łódź – jednego z trzynastu tego typu obiektów w granicach Łodzi. Głównym celem opracowania jest określenie udziału ruchu samochodowego generowanego przez Port Łódź w potokach ruchu na lokalnej sieci dróg. Analiza została oparta na danych pochodzących z miejskiego systemu sterowania ruchem, a dokładnie z pętli indukcyjnych rozmieszczonych na sieci miejskich skrzyżowań.

Keywords: geografia transportu, generowanie ruchu, tansport samochodowy, centrum handlowe, Łódź