Szymon Chmielewski

Articles

Perception and projection of the landscape: theories, applications, expectations

Tadeusz Chmielewski, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 3, pp. 365-384 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.4

Further information

Abstract

Człowiek przekształca krajobraz dla realizacji swoich potrzeb, ale jednocześnie zasoby i walory krajobrazu wpływają na samopoczucie i charakter działalności człowieka. W tych wzajemnie uwarunkowanych oddziaływaniach kluczową rolę odgrywają dwa procesy: percepcja i projekcja krajobrazu. W artykule zaprezentowano: (1) przegląd teorii, które odegrały kluczową rolę w rozwoju wiedzy na temat percepcji krajobrazu; (2) podstawy projekcji krajobrazu, jako logicznej, kreatywnej kontynuacji procesów percepcji; (3) zarys teorii fizjonomicznej struktury krajobrazu oraz możliwości jej praktycznych zastosowań; (4) wyniki pierwszych badań społecznych dotyczących oczekiwanej jakości krajobrazu. Percepcja krajobrazu to odbieranie bodźców z otaczającej przestrzeni za pomocą zmysłów; to złożony proces poznawczy, w wyniku którego w umyśle człowieka powstaje obraz środowiska jego życia. Projekcja krajobrazu służy przede wszystkim opartemu na wiedzy przekształcaniu systemów krajobrazowych w sposób odpowiadający wzrastającym wymogom społecznym, dotyczącym życia w środowisku o jak najwyższej jakości. Projekcja krajobrazu może też służyć kreacji artystycznej, ogromnie ważnej dla rozwoju dziedzictwa kulturowego. Poznaniu procesów projekcji krajobrazu poświęcono dotąd niewiele prac naukowych. Jest to interesujące, perspektywiczne pole badawcze, które może w przyszłości doprowadzić do powstania rodziny teorii projekcji przestrzeni.

Keywords: percepcja krajobrazu, projekcja krajobrazu, fizjonomiczna struktura krajobrazu

Citation

APA: Chmielewski, T., Chmielewski, S., & Kułak, A. (2019). Percepcja i projekcja krajobrazu: teorie, zastosowania, oczekiwania. Przegląd Geograficzny, 91(3), 365-384. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.4
MLA: Chmielewski, Tadeusz, et al. "Percepcja i projekcja krajobrazu: teorie, zastosowania, oczekiwania". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 3, 2019, pp. 365-384. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.4
Chicago: Chmielewski, Tadeusz, Chmielewski, Szymon, and Kułak, Agnieszka. "Percepcja i projekcja krajobrazu: teorie, zastosowania, oczekiwania". Przegląd Geograficzny 91, no. 3 (2019): 365-384. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.4
Harvard: Chmielewski, T., Chmielewski, S., & Kułak, A. 2019. "Percepcja i projekcja krajobrazu: teorie, zastosowania, oczekiwania". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 3, pp. 365-384. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.4