Halina Ratyńska

Articles

Spatial differentiation in floodplain vegetation as exemplified by the Warta’s inflow into Jeziorsko Reservoir

Maria Wojterska, Halina Ratyńska

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 3, pp. 385-404 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.5

Further information

Abstract

The aim of our work to describe the plant cover in the area of the river Warta’s inflow and discharge into the Reservoir. To the above end, field studies were conducted along 6 transects (10 m wide and 513 to 2416 m long, depending on the influence of surface waters) intended to reveal abrasive, accumulative and stabilised impacts of water. Różnorodność roślinności i dynamika procesów sukcesyjnych związanych z aktywnością wód powierzchniowych wskazuje na potrzebę dla ochrony prawnej nie tylko ptaków, ale także siedlisk. Obszar ten dobrze ilustruje zjawiska związane z działalnością dużej rzeki, z różnorodnością roślinności kolejno seria tego rodzaju, której nie można już znaleźć pod tamą Reservoir.

Keywords: zbiorowiska roślinne, flora, mapa roślinności, Zbiornik Jeziorsko, środkowa Polska

Citation

APA: Wojterska, M., & Ratyńska, H. (2019). Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko. Przegląd Geograficzny, 91(3), 385-404. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.5
MLA: Wojterska, Maria, and Ratyńska, Halina. "Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 3, 2019, pp. 385-404. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.5
Chicago: Wojterska, Maria, and Ratyńska, Halina. "Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko". Przegląd Geograficzny 91, no. 3 (2019): 385-404. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.5
Harvard: Wojterska, M., & Ratyńska, H. 2019. "Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 3, pp. 385-404. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.5