Krystyna A. Harasimiuk

Articles

Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy

Krystyna A. Harasimiuk

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 615-633 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5

Further information

Abstract:

W artykule zaprezentowano działalność patriotyczną jednego z najwybitniejszych geografów polskich XX w. profesora Eugeniusza Romera Omówiono jego koncepcję geopolityczną, publikacje oraz dorobek kartograficzny służące polskiej sprawie narodowej. Powstawały one w okresie autonomii galicyjskiej i w czasie I wojny światowej. Swoistym ukoronowaniem działań Profesora na rzecz powrotu Polski na mapę polityczną Europy był jego udział jako eksperta w konferencjach pokojowych w Paryżu i w Rydze.

Keywords: Eugeniusz Romer, granice Polski, odzyskanie niepodległości, konferencja pokojowa w Paryżu, konferencja pokojowa w Rydze