Małgorzata Kijowska

Articles

Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim)

Małgorzata Kijowska, Łukasz Wiejaczka

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, pp. 343-359 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.3

Further information

Keywords: metoda River Habitat Survey, rzeki górskie, stan hydromorfologiczny rzeki, zbiorniki retencyjne, Beskid Niski, zbiornik Klimkówka

Małgorzata Kijowska [mkijowska@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland