Łukasz Lewkowicz

Articles

Conditioning and forms of institutional cooperation across the Polish-Czech border

Łukasz Lewkowicz

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 4, pp. 511-530 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.4

Further information

Abstract

Przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowej po 1989 r. umożliwiły rozwój współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi. Jednym z ważniejszych partnerów współpracy dla polskich samorządów terytorialnych stała się Republika Czeska. Aktualnie pogranicze polsko-czeskie, obok polsko-niemieckiego i polsko-słowackiego, stanowi modelowy przykład innowacyjnej współpracy transgranicznej. Na tym obszarze powstały pierwsze w Polsce euroregiony, a następnie bardziej zaawansowane formy współpracy transgranicznej – europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Dynamicznie rozwija się współpraca bilateralna poszczególnych samorządów terytorialnych. Wciąż jednak wydaje się, że współpraca transgraniczna w tym regionie posiada niewykorzystany potencjał. Celem niniejszego artykułu była analiza funkcjonujących obecnie na polsko-czeskim pograniczu podmiotów transgranicznych: euroregionów (Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy), europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (Tritia, Novum), wybranych jednostek samorządowych. Analiza podmiotów transgranicznych została przeprowadzona na trzech płaszczyznach: genetycznej, strukturalnej i funkcjonalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było przedstawienie podobieństw.

Keywords: polsko-czeska współpraca transgraniczna, polsko-czeskie pogranicze, euroregion, europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Łukasz Lewkowicz [lukasz.lewkowicz@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Citation

APA: Lewkowicz, . (2019). Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Przegląd Geograficzny, 91(4), 511-530. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.4
MLA: Lewkowicz, Łukasz. "Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współpracy transgranicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 4, 2019, pp. 511-530. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.4
Chicago: Lewkowicz, Łukasz. "Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współpracy transgranicznej". Przegląd Geograficzny 91, no. 4 (2019): 511-530. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.4
Harvard: Lewkowicz, . 2019. "Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współpracy transgranicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 4, pp. 511-530. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.4