Agnieszka Lisowska-Kierepka

Articles

Crime as a geographical phenomenon? Review of research from the standpoints of selected disciplines

Agnieszka Lisowska-Kierepka

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 2, pp. 267-290 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6

Further information

Abstract

Przestępczość stanowi tego rodzaju zjawisko, które bezpośrednio dotyka mieszkańców zasadniczo wszystkich obszarów na świecie. Jego zróżnicowanie, jeśli idzie o wielkość czy różnorodność popełnianych czynów, czyni je dodatkowo niezwykle niebezpiecznym. Wiele dziedzin naukowych zajmuje się jego analizą w różnych kontekstach próbując je wyjaśnić, czy ze strony lepszego poznania natury sprawcy – zaburzeń mających istotny wpływ na jego postępowanie, a zatem identyfikację różnych zjawisk chorobowych, które jednocześnie będą stanowić o konieczności izolacji takiej jednostki, czy też z punktu widzenia stworzenia odpowiedniego zestawu narzędzi będących pomocnymi w resocjalizacji jednostki, która dopuściła się czynu z prawem niezgodnego. Traktowanie zjawiska całkowicie odrębnie przez poszczególne nauki nie pozwoli na pełne jego zrozumienie, stąd też podkreśla się, że konieczna jest w tym kontekście współpraca wielu dyscyplin naukowych. Niniejsze opracowanie obejmuje przegląd badań dotyczących przestępczości jako zjawiska geograficznego ujmowanego pierwotnie w zakresie różnych dyscyplin naukowych. Współczesne rozważania nad zjawiskiem skupiają się w obrębie trzech podejść – kryminologicznego, socjologicznego i geograficznego i w taki sposób przeprowadzony został przegląd literatury. Celem pracy jest ukazanie zjawiska przestępczości w świetle różnych nauk, a także odpowiedź na pytanie czy i w jakim zakresie przestępczość jest zjawiskiem geograficznym.

Keywords: przestępczość, przegląd badań, kryminologia, socjologia, geografia

Agnieszka Lisowska-Kierepka [agnieszka.lisowska@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska

Citation

APA: Lisowska-Kierepka, A. (2020). Przestępczość jako zjawisko geograficzne? Przegląd badań nad zjawiskiem w świetle wybranych nauk. Przegląd Geograficzny, 92(2), 267-290. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6
MLA: Lisowska-Kierepka, Agnieszka. "Przestępczość jako zjawisko geograficzne? Przegląd badań nad zjawiskiem w świetle wybranych nauk". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, 2020, pp. 267-290. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6
Chicago: Lisowska-Kierepka, Agnieszka. "Przestępczość jako zjawisko geograficzne? Przegląd badań nad zjawiskiem w świetle wybranych nauk". Przegląd Geograficzny 92, no. 2 (2020): 267-290. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6
Harvard: Lisowska-Kierepka, A. 2020. "Przestępczość jako zjawisko geograficzne? Przegląd badań nad zjawiskiem w świetle wybranych nauk". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, pp. 267-290. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.6