Ewa Garbacz

Articles

Daily accessibility among Poland’s voivodeship cities

Ewa Garbacz, Tomasz Komornicki, Karol Kowalczyk

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 2, pp. 247-265 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5

Further information

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza poziomu dostępności dziennej w układzie miast wojewódzkich w Polsce, w kontekście ich potencjału do kształtowania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Pomiar dostępności dziennej wykonano na podstawie czasów przejazdu transportem indywidualnym (samochodowym) i kolejowym. Ponadto w analizie uwzględniono trzy warianty czasowe podróży jednodniowej (4, 6 i 8 godzin dostępnych w miejscu docelowym podróży). Pozwoliło to na utworzenie syntetycznego wskaźnika dostępności dziennej dla poszczególnych miast wojewódzkich, a następnie na sklasyfikowanie ich pod kątem możliwości kształtowania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Keywords: dostępność transportowa, dostępność dzienna, miasta wojewódzkie, powiązania funkcjonalne, metropolia sieciowa

Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Karol Kowalczyk [karol.kowalczyk@poczta.umcs.lublin.pl], Department of Socio-Economic Geography Maria Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin: Poland

Citation

APA: Garbacz, E., Komornicki, T., & Kowalczyk, K. (2020). Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce. Przegląd Geograficzny, 92(2), 247-265. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5
MLA: Garbacz, Ewa, et al. "Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, 2020, pp. 247-265. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5
Chicago: Garbacz, Ewa, Komornicki, Tomasz, and Kowalczyk, Karol. "Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce". Przegląd Geograficzny 92, no. 2 (2020): 247-265. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5
Harvard: Garbacz, E., Komornicki, T., & Kowalczyk, K. 2020. "Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, pp. 247-265. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5