Antoine Le Blanc

Articles

Developing resilience: the preservation of cities’ “traumatic ruins”

Antoine Le Blanc

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 4, pp. 587-603 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.5

Further information

Abstract

Artykuł zawiera analizę miejsc konfliktu, pamięci i upamiętnienia oraz ocenę krajobrazu miejskiego ruin. Ruiny pełnią w mieście różne funkcje, m.in. materializują miejskie wspomnienia, przekazując w ten sposób społeczny i polityczny komunikat, czasem o ogromnym oddziaływaniu. W artykule przez „ruiny traumatyczne” rozumie się ruiny powstałe na skutek katastrofalnych zdarzeń, takich jak bombardowania, które w odróżnieniu od obiektów ulegających powolnej degradacji, cenione są ze względu na walor historyczny a nie wiek. W większości przypadków ból i chęć odbudowy skłaniają decydentów do zacierania śladów katastrofy, a zachowanie ruin jest z reguły wynikiem spornych decyzji władz lokalnych (Sauvageot, 1995). Traumatyczne ruiny mogą być prawdziwymi miejskimi bliznami, przypominającymi o katastrofie miejscowej ludności. Można je uznać za niezbędny krok w procesie budowania świadomości ryzyka i krzewienia „kultury ryzyka”. Zachowanie traumatycznego śladu katastrofy może być narzędziem budowania odporności miejskiej, poprzez proces nazwany proaktywną formą odporności (Vale i Campanella, 2005).Ten instrument zarządzania ryzykiem wiąże się z poważnymi problemami urbanistycznymi. Czy należy zachować ruiny jako ślady historii i narzędzie zachowania pamięci i zapobiegania zagrożeniom, czy też należy wymazywać traumę, nadając priorytet miejskiej funkcjonalności? I jak zintegrować masywny zrujnowany element z resztą przestrzeni miejskiej? Wiele społeczności lokalnych w różnych krajach decyduje się zachowywać ruiny po tragicznych wydarzeniach. Ustanawiane są określone standardy restauracji i zarządzania, dokonywane są różne wybory estetyczne i techniczne, przyjmowane są różne kryteria dostępu i prezentacji.

Keywords: ryzyko, katastrofa, ruiny, konserwacja, odporność

Antoine Le Blanc [antoine.le-blanc@univ-littoral.fr], Université Littoral Côte d’Opale; Université de Lille, TVES - Territoires Villes Environnement & Société

Citation

APA: Le Blanc, A. (2021). Budowanie odporności: zachowywanie „ruin traumatycznych” w miastach. Przegląd Geograficzny, 93(4), 587-603. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.5
MLA: Le Blanc, Antoine. "Budowanie odporności: zachowywanie „ruin traumatycznych” w miastach". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 4, 2021, pp. 587-603. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.5
Chicago: Le Blanc, Antoine. "Budowanie odporności: zachowywanie „ruin traumatycznych” w miastach". Przegląd Geograficzny 93, no. 4 (2021): 587-603. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.5
Harvard: Le Blanc, A. 2021. "Budowanie odporności: zachowywanie „ruin traumatycznych” w miastach". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 4, pp. 587-603. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.5