Waldemar Spallek

Articles

The spatial concentration of creative activity and location of creative clusters in Poland

Beata Namyślak, Waldemar Spallek

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 4, pp. 515-531 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.2

Further information

Abstract

Opracowanie dotyczy zależności między potencjałem klastrowania a tworzonymi strukturami klastrowymi na obszarze Polski. Autorzy porównali poziom koncentracji podmiotów reprezentujących działalności twórcze, wyrażony wielkością wskaźnika lokalizacji (Location Quotient, LQ), z lokalizacją istniejących klastrów kreatywnych w Polsce. Dążono do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: (1) jak przedstawia się rozkład przestrzenny potencjału klastrowania w zakresie działalności twórczych? (2) w jakich gminach zlokalizowane są podmioty wchodzące w skład klastrów kreatywnych? oraz (3) czy struktury klastrowe powstają rzeczywiście na tych obszarach, które dysponują największym potencjałem w tym względzie?

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej autorzy dokonali przeglądu literatury przedmiotu z zakresu klasteringu w obszarze działalności twórczych. Przedstawiono dorobek międzynarodowy oraz zagadnienia już opisane w polskiej literaturze. Kolejną część poświęcono klastrom kreatywnym w Polsce. Zwrócono uwagę m.in. na ich miejsce na tle struktur klastrowych ogółem. Trzecia część poświęcona jest badaniom przeprowadzonym przez autorów. Autorzy określili stopień koncentracji podmiotów działających w segmencie działalności twórczych, jak również przeprowadzili inwentaryzację klastrów działających w tej sferze. Po tak przygotowanej analizie statystycznej i kartograficznej porównano uzyskane dwa obrazy. Praca przedstawia stan na 2019 r.

Keywords: działalności twórcze, klastry kreatywne, klastering, wskaźnik lokalizacji LQ, Polska

Beata Namyślak [beata.namyslak@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Waldemar Spallek [waldemar.spallek@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Citation

APA: Namyślak, B., & Spallek, W. (2021). Koncentracja przestrzenna działalności twórczych a lokalizacja klastrów kreatywnych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 93(4), 515-531. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.2
MLA: Namyślak, Beata, and Spallek, Waldemar. "Koncentracja przestrzenna działalności twórczych a lokalizacja klastrów kreatywnych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 4, 2021, pp. 515-531. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.2
Chicago: Namyślak, Beata, and Spallek, Waldemar. "Koncentracja przestrzenna działalności twórczych a lokalizacja klastrów kreatywnych w Polsce". Przegląd Geograficzny 93, no. 4 (2021): 515-531. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.2
Harvard: Namyślak, B., & Spallek, W. 2021. "Koncentracja przestrzenna działalności twórczych a lokalizacja klastrów kreatywnych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 4, pp. 515-531. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.4.2