Maria Bednarek-Szczepańska

Articles

Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 683-703 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6

Further information

Keywords: syndrom NIMBY, obszary wiejskie i małe miasta, Polska, kwerenda prasy, zróżnicowanie przestrzenne

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, pp. 299-319 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5

Further information

Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena reprezentacji wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Do badań wybrano 33 publikacje (tzw. foldery lub informatory) gmin zróżnicowanych pod względem położenia, warunków przyrodniczych, sytuacji społecznej i funkcji gospodarczych. Przeprowadzono analizę jakościową tych publikacji według opracowanego schematu. Na tej podstawie scharakteryzowano prezentowany w nich wizerunek społeczności lokalnej, głównych funkcji gospodarczych gmin oraz rolę przyrody, ochrony środowiska i infrastruktury, a także otoczenia zewnętrznego w kształtowaniu wizerunku tych gmin. Wyodrębniono główne motywy – powtarzające się schematy przedstawiania przestrzeni wiejskiej składające się na jej obraz w folderach gmin: motyw przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, wszechstronnie doskonałej, nowoczesno-tradycyjnej, nieskażonej, dynamicznie rozwijającej się oraz przestrzeni przeszłości i pamięci.

Keywords: reprezentacje przestrzeni, wizerunek, przestrzeń wiejska, jakościowa analiza tekstu, foldery gmin

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, pp. 243-260 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Further information

Keywords: agroturystyka, krajobrazy, turystyka, Polska, obszary wiejskie

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland
Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 573-597 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4

Further information

Keywords: kapitał społeczny, mierniki, zróżnicowanie przestrzenne, Polska

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland