Roman Kulikowski

In memoriam

Władysława Stola (1931-2018)

Roman Kulikowski

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 2, pp. 369-371 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.8

Further information

Roman Kulikowski [r.kulik@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland