Rajmund Przybylak

Artykuły

Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r

Andrzej Araźny, Joanna Uscka-Kowalkowska, Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Mieczysław Kunz

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 87-108 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.5

Więcej informacji

Streszczenie W pracy dokonano oceny zróżnicowania przestrzennego warunków biometeorologicznych w Toruniu i w jego strefie podmiejskiej w 2012 r. Wykorzystano dane meteorologiczne z 10 stacji automatycznych zlokalizowanych w różnych typach pokrycia i użytkowania terenu. Do analizy użyto danych o rozdzielczości godzinnej następujących elementów meteorologicznych: temperatury powietrza (°C), promieniowania całkowitego (W·m–2), wilgotności względnej powietrza (%) i prędkości wiatru (m·s–1). Na ich podstawie obliczono następujące wskaźniki biometeorologiczne: uniwersalny wskaźnik obciążeń cieplnych (UTCI), temperaturę odczuwaną fizjologicznie (PST), przewidywaną termoizolacyjność odzieży (Iclp) oraz wskaźnik stresu termofizjologicznego (PhS). Największe różnice warunków biometeorologicznych stwierdzono między centrum Torunia (punkt LO1 położony na terenie średniowiecznej starówki) i terenem podmiejskim (punkt KON na obszarze użytkowanym rolniczo w Koniczynce). W przebiegu rocznym największe różnice między tymi dwoma stanowiskami (LO1-KON) występowały dla: UTCI w styczniu (13,6°C), PST w styczniu (4,7°C), Iclp (dla człowieka przy umiarkowanym wysiłku fizycznym) w styczniu i lutym (–0,4 clo) oraz PhS w styczniu (–1,3). Informacje o warunkach biometeorologicznych Torunia i jego strefy podmiejskiej są ważne dla jego mieszkańców oraz turystów.

Słowa kluczowe: bioklimat miast, organizm człowieka, wskaźniki biometeorologiczne, Toruń, Koniczynka

Joanna Uscka-Kowalkowska, Department of Climatology, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87-100 Toruń, Poland
Marek Kejna [marek.kejna@umk.pl]
Rajmund Przybylak, Department of Climatology, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Araźny, A., Uscka-Kowalkowska, J., Kejna, M., Przybylak, R., & Kunz, M. (2016). Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.. Przegląd Geograficzny, 88(1), 87-108. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.5
MLA: Araźny, Andrzej, et al. "Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 87-108. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.5
Chicago: Araźny, Andrzej, Uscka-Kowalkowska, Joanna, Kejna, Marek, Przybylak, Rajmund, and Kunz, Mieczysław. "Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 87-108. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.5
Harvard: Araźny, A., Uscka-Kowalkowska, J., Kejna, M., Przybylak, R., & Kunz, M. 2016. "Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w Toruniu i jego strefie podmiejskiej w 2012 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 87-108. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.5