Marek Barwiński

Artykuły

Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki

Marek Barwiński

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 137-157 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1

Więcej informacji

Streszczenie Problematyka szeroko pojętej wielokulturowości jest w dyskursie publicznym zdominowana przez socjologów, historyków, politologów, w mniejszym stopniu przez geografów. W artykule podjęto próbę omówienia badań geograficznych dotyczących wielokulturowości Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z powodu ich liczebności i różnorodności, ograniczono się do prac współczesnych naukowców, publikowanych po roku 1990, pomijając bogaty dorobek wcześniejszych pokoleń polskich geografów. Jednym z celów artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji istotnych dysproporcji w zainteresowaniu różnymi aspektami wielokulturowości, wyraźnie widocznymi zarówno w pracach naukowych, jak i w procesie edukacji geograficznej. Współczesne dynamiczne przemiany geopolityczne, demograficzne i kulturowe, zarówno w skali Europy, jak i Polski, stawiają przed geografami nowe wyzwania badawcze dotyczące wielokulturowości, zwłaszcza dotyczące relacji pomiędzy poszczególnymi narodowościami, grupami regionalnymi oraz wyznaniowymi, także spoza europejskiego kręgu kulturowego, w zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Dlatego celem artykułu jest także zwrócenie uwagi geografów na potrzebę intensyfikacji badań dotyczących zarówno tzw. mniejszości regionalnych, jak i społeczności wywodzących się ze środowisk imigranckich.

Słowa kluczowe: wielokulturowość, wieloetniczość, dziedzictwo kulturowe, regiony wielokulturowe, struktura narodowościowa, mniejszości, imigranci

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl

Cytowanie

APA: Barwiński, M. (2016). Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki. Przegląd Geograficzny, 88(2), 137-157. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1
MLA: Barwiński, Marek. "Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, 2016, pp. 137-157. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1
Chicago: Barwiński, Marek. "Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki". Przegląd Geograficzny 88, no. 2 (2016): 137-157. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1
Harvard: Barwiński, M. 2016. "Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 2, pp. 137-157. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 499-524 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, Polska, Litwa, studium porównawcze

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl
Katarzyna Leśniewska, Department of Political Geography and Regional Studies Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz

Cytowanie

APA: Barwiński, M., & Leśniewska, K. (2014). Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze. Przegląd Geograficzny, 86(4), 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
MLA: Barwiński, Marek, and Leśniewska, Katarzyna. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
Chicago: Barwiński, Marek, and Leśniewska, Katarzyna. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
Harvard: Barwiński, M., & Leśniewska, K. 2014. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku

Marek Barwiński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 217-241 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: struktura narodowościowa Polski, spis powszechny, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, metody badań demograficznych

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl

Cytowanie

APA: Barwiński, M. (2014). Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku. Przegląd Geograficzny, 86(2), 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
MLA: Barwiński, Marek. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
Chicago: Barwiński, Marek. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
Harvard: Barwiński, M. 2014. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3