Krzysztof Janc

Artykuły

Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 2, s. 21-37 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2

Więcej informacji

Streszczenie Powstanie internetu oraz sieci www, przyczyniło się do głębokich zmian w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu ludzi oraz jednostek przestrzennych. W przypadku geografii doszło do poszerzenia przedmiotu badań oraz pojawienia się nowych sposobów poznawania świata przez geografów. Spowodowało to powstanie nowych możliwości oraz wyzwań, głównie związanych z określeniem miejsca internetu oraz przestrzeni cyfrowej (stworzonej z danych generowanych poprzez korzystanie z internetu, technologii komputerowych) w badaniach geograficznych. Celem opracowania jest określenie podstawowych problemów w badaniach nad internetem i przestrzenią cyfrową. W artykule przedstawiono spojrzenie na tę problematykę z dwóch komplementarnych perspektyw: przestrzeni cyfrowej jako źródła informacji o przestrzeni rzeczywistej oraz przedmiotu badań. W pierwszym przypadku przestrzeń cyfrowa dostarcza danych będących podstawą opisu przestrzeni rzeczywistej. W drugim istotne jest odkrywanie natury przestrzeni cyfrowej oraz określanie wzajemnych relacji pomiędzy przestrzenią cyfrową i rzeczywistą. W ramach opracowania przedstawiono cztery wybrane problemy badawcze występujące w tym zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, który koncentruje się aspektach działań człowieka związanych z tworzeniem przestrzeni cyfrowej, korzystaniem z internetu oraz jego funkcjonowaniem. Do tych problemów zaliczono: wykluczenie cyfrowe, kwestie zarządzania procesami społeczno-ekonomicznymi, cyberbałkanizację, związki przestrzeni rzeczywistej z przestrzenią cyfrową.

Słowa kluczowe: internet, przestrzeń cyfrowa, geografia

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Janc, K. (2019). Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 91(2), 21-37. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2
MLA: Janc, Krzysztof. "Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, 2019, pp. 21-37. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2
Chicago: Janc, Krzysztof. "Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny 91, no. 2 (2019): 21-37. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2
Harvard: Janc, K. 2019. "Przestrzeń cyfrowa i internet jako przedmiot zainteresowań w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, pp. 21-37. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.2

Geografia domen internetowych – wybrane aspekty

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 643-658 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia domen, serwisy www, ranking Alexa

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Janc, K. (2015). Geografia domen internetowych – wybrane aspekty. Przegląd Geograficzny, 87(4), 643-658. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4
MLA: Janc, Krzysztof. "Geografia domen internetowych – wybrane aspekty". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, 2015, pp. 643-658. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4
Chicago: Janc, Krzysztof. "Geografia domen internetowych – wybrane aspekty". Przegląd Geograficzny 87, no. 4 (2015): 643-658. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4
Harvard: Janc, K. 2015. "Geografia domen internetowych – wybrane aspekty". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, pp. 643-658. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4

Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 509-528 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, powiązania, cyberprzestrzeń, Wrocław

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Janc, K. (2012). Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni. Przegląd Geograficzny, 84(4), 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
MLA: Janc, Krzysztof. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
Chicago: Janc, Krzysztof. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
Harvard: Janc, K. 2012. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2