Paweł Kroh

Artykuły

Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji)

Piotr Dolnicki, Paweł Kroh

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 4, s. 437-450 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2

Więcej informacji

Streszczenie

W publikacji zostały przedstawione wyniki badań frakcjonalnych prowadzonych na stożkach gruzowych zlokalizowanych na zboczach górskich Spitsbergenu i w Azji Środkowej – w Tadżykistanie. Przeprowadzono komputerową analizę fotografii cyfrowych wykonanych w terenie. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie składu frakcjonalnego na powierzchni stożków gruzowych w obrębie szeroko rozumianej strefy peryglacjalnej. Wyniki wskazują również na zróżnicowany mechanizm przemieszczania się materiału gruzowego w odmiennych warunkach klimatycznych i orograficznych.

Słowa kluczowe: stożki gruzowe, frakcja skalna, Spitsbergen, góry Fann, strefa peryglacjalna

Piotr Dolnicki [piotr.dolnicki@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii
Paweł Kroh [pawel.kroh@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii

Cytowanie

APA: Dolnicki, P., & Kroh, P. (2022). Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji). Przegląd Geograficzny, 94(4), 437-450. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2
MLA: Dolnicki, Piotr, and Kroh, Paweł. "Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji)". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, 2022, pp. 437-450. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2
Chicago: Dolnicki, Piotr, and Kroh, Paweł. "Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji)". Przegląd Geograficzny 94, no. 4 (2022): 437-450. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2
Harvard: Dolnicki, P., & Kroh, P. 2022. "Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji)". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, pp. 437-450. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.2

Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań

Paweł Kroh, Daniel Okupny, Tomasz Bryndal, Marta Kondracka, Piotr Cybul

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 1, s. 83-101 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.5

Więcej informacji

Streszczenie

W publikacji przedstawione zostały wyniki datowań materiału organicznego pozyskanego z osadów trzech osuwisk gorczańskich – pod Jaworzyną Kamienicką, pod Kudłoniem oraz pod Górą Gębową. Materiał do datowań został pobrany z dwóch rdzeni torfowisk osuwiskowych oraz z zagłębienia bezodpływowego wypełnionego osadami mineralnymi. Analiza zasięgu poszczególnych osuwisk została wykonana przy użyciu szczegółowego modelu terenu oraz badań geofizycznych, natomiast pobrane próby organiczne poddano datowaniu radiowęglowemu 14C. Porównanie uzyskanych wyników z dotychczasowym rozpoznaniem geomorfologiczno-paleogeograficznym w Gorcach pozwoliło wyróżnić okresy, w których występowała zwiększona intensywność procesów stokowych. W rezultacie badania autorów wskazują na czas ~9,7 cal BP, ~6,0 cal BP i ~4.5 ka cal BP jako zaburzenie stabilności stoków/zboczy i możliwe uruchomienie procesów osuwiskowych w tej części Karpat Zewnętrznych.

Słowa kluczowe: datowanie radiowęglowe, torfowiska osuwiskowe, mineralne i biogeniczne osady, aktywność procesów stokowych, holocen, Karpaty Fliszowe

Paweł Kroh [pawel.kroh@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii
Daniel Okupny [daniel.okupny@usz.edu.pl], Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
Tomasz Bryndal [tomasz.bryndal@up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii
Marta Kondracka [marta.kondracka@us.edu.pl], Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Ziemi
Piotr Cybul [piotr.cybul1@student.up.krakow.pl], Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii

Cytowanie

APA: Kroh, P., Okupny, D., Bryndal, T., Kondracka, M., & Cybul, P. (2021). Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań. Przegląd Geograficzny, 93(1), 83-101. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.5
MLA: Kroh, Paweł, et al. "Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 1, 2021, pp. 83-101. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.5
Chicago: Kroh, Paweł, Okupny, Daniel, Bryndal, Tomasz, Kondracka, Marta, and Cybul, Piotr. "Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań". Przegląd Geograficzny 93, no. 1 (2021): 83-101. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.5
Harvard: Kroh, P., Okupny, D., Bryndal, T., Kondracka, M., & Cybul, P. 2021. "Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach – porównanie najnowszych wyników badań". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 1, pp. 83-101. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.1.5