Barbara Bożętka

Recenzje

Egidio Ivetic – Adriatyk. Morze i jego cywilizacja

Barbara Bożętka

Przegląd Geograficzny (2023) tom 95, zeszyt 1, s. 117-119 | Pełny tekst

Więcej informacji

Barbara Bożętka [origeo@interia.pl], Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cytowanie

APA: Bożętka, B. (2023). Egidio Ivetic – Adriatyk. Morze i jego cywilizacja. Przegląd Geograficzny, 95(1), 117-119. https://doi.org/
MLA: Bożętka, Barbara. "Egidio Ivetic – Adriatyk. Morze i jego cywilizacja". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 1, 2023, pp. 117-119. https://doi.org/
Chicago: Bożętka, Barbara. "Egidio Ivetic – Adriatyk. Morze i jego cywilizacja". Przegląd Geograficzny 95, no. 1 (2023): 117-119. https://doi.org/
Harvard: Bożętka, B. 2023. "Egidio Ivetic – Adriatyk. Morze i jego cywilizacja". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 1, pp. 117-119. https://doi.org/

Artykuły

Przywracanie ekosystemów leśnych – cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021‑2030) ONZ

Barbara Bożętka

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 4, s. 471-501 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.4

Więcej informacji

Streszczenie

Przedstawiana praca identyfikuje cele i założenia Dekady Przywracania Ekosystemów ONZ (2021‑2030) w odniesieniu do problematyki degradacji i ochrony ekosystemów leśnych. Podjęte postępowanie badawcze przebiegało w dwóch zasadniczych kierunkach: obejmowało analizę kwestii degradacji lasów na świecie (ujmując zagadnienie deforestacji) oraz analizę podstaw teoretycznych przywracania ekosystemów leśnych wraz z odniesieniem do osiągnięć aplikacyjnych dziedziny. Uwzględniło ponadto przegląd adekwatnych instrumentów polityki ochrony środowiska. Studium prezentuje główne wymiary degradacji ekosystemów naturalnych, rozważając kwestię przeciwdziałania niszczeniu lasów w nawiązaniu do globalnej polityki ochrony różnorodności biologicznej, klimatu oraz powierzchni ziemi. Skupia się na aspekcie ekologicznym przywracania lasów, ale zgodnie z przesłaniem Dekady ONZ, odnosi się także do wartości społeczno-ekonomicznych i kulturowych działań poprawy stanu ekosystemów. Przedstawia główne cele, strategie i kierunki przywracania ekosystemów leśnych, ukazuje przykłady działań wielkoskalowych. W skład rozpatrywanych zagadnień wchodzi znaczenie najbardziej popularnego nurtu w zakresie przywracania ekosystemów leśnych – Przywracania Krajobrazów Leśnych (Forest Landscape Restoration, FLR). Praca akcentuje pozycję lasów tropikalnych w globalnej polityce ekologicznej. Podkreśla konieczność kompleksowego podejścia do przywracania ekosystemów, potrzebę ochrony ekosystemów naturalnych oraz wzmacniania ich odporności.

Słowa kluczowe: degradacja ekosystemów, ochrona lasów, polityka środowiskowa, Ziemia

Barbara Bożętka [origeo@interia.pl], Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cytowanie

APA: Bożętka, B. (2022). Przywracanie ekosystemów leśnych – cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021‑2030) ONZ. Przegląd Geograficzny, 94(4), 471-501. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.4
MLA: Bożętka, Barbara. "Przywracanie ekosystemów leśnych – cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021‑2030) ONZ". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, 2022, pp. 471-501. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.4
Chicago: Bożętka, Barbara. "Przywracanie ekosystemów leśnych – cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021‑2030) ONZ". Przegląd Geograficzny 94, no. 4 (2022): 471-501. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.4
Harvard: Bożętka, B. 2022. "Przywracanie ekosystemów leśnych – cele i założenia działań globalnych w kontekście Dekady Przywracania Ekosystemów (2021‑2030) ONZ". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, pp. 471-501. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.4