Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3

Articles

Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 319-333 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1

Further information

Keywords: geografia polska, kadra naukowa, placówki geograficzne, badania naukowe

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 455-474 | Full text

Further information

Keywords: geografia fizyczna, Austria, Uniwersytet Wiedeński, F.F. Simony, A. Penck, E. Bruckner, F. Machatschek, J. Solch, H. Spreitzer, J. Fink, H. Fischer

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland

In memoriam

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Wspomnienia

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 475-477 | Full text

Review

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 479-480 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, pp. 481-484 | Full text