Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3

Artykuły

Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 319-333 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia polska, kadra naukowa, placówki geograficzne, badania naukowe

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2010). Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, 82(3), 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
MLA: Bański, Jerzy. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
Chicago: Bański, Jerzy. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
Harvard: Bański, J. 2010. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1

Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy

Władysław Niewiarowski, Rafał Kot

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 335-365 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: typologia i ewolucja krajobrazu naturalnego, gatunki i odmiany krajobrazu, mezoregiony fizycznogeograficzne, krajobrazy naturalne, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, Równina Urszulewska, dolina Wisły, Dolina Drwęcy

Rafał Kot, Faculty of Earth Sciences Nicolaus Copernicus University in Toruń Lwowska 1, 87-100 Toruń: Poland

Cytowanie

APA: Niewiarowski, W., & Kot, R. (2010). Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy. Przegląd Geograficzny, 82(3), 335-365. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.2
MLA: Niewiarowski, Władysław, and Kot, Rafał. "Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 335-365. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.2
Chicago: Niewiarowski, Władysław, and Kot, Rafał. "Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 335-365. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.2
Harvard: Niewiarowski, W., & Kot, R. 2010. "Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 335-365. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.2

Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 367-387 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zagrożenia geomorfologiczne, kartowanie, powodzie, erozja, akumulacja, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland

Cytowanie

APA: Pawlik, . (2010). Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland). Przegląd Geograficzny, 82(3), 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
MLA: Pawlik, Łukasz. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
Chicago: Pawlik, Łukasz. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3
Harvard: Pawlik, . 2010. "Mapa zagrożeń geomorfologicznych wywołanych wezbraniem rzeki górskiej (na przykładzie dolnej części doliny Ścinawki, Sudety Środkowe) - Map of geomorphological threats arising out of floods along a mountain river (as exemplified by the lower Ścinawka, Middle Sudety Mts., Poland)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 367-387. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.3

Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej

Łukasz Stachnik, Joanna Plenzler, Mirosław Żelazny

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 389-408 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: chemizm śniegu, aglomeracja Krakowa, kriging, zanieczyszczenie środowiska, zakłady przemysłowe, pokrywa śnieżna

Cytowanie

APA: Stachnik, ., Plenzler, J., & Żelazny, M. (2010). Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej. Przegląd Geograficzny, 82(3), 389-408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.4
MLA: Stachnik, Łukasz, et al. "Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 389-408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.4
Chicago: Stachnik, Łukasz, Plenzler, Joanna, and Żelazny, Mirosław. "Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 389-408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.4
Harvard: Stachnik, ., Plenzler, J., & Żelazny, M. 2010. "Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 389-408. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.4

Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze

Józef Żychowski

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 409-433 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: lokalizacja cmentarzy, Kraków, migracje materii, wody gruntowe, jony, zawartość pierwiastków

Cytowanie

APA: Żychowski, J. (2010). Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze. Przegląd Geograficzny, 82(3), 409-433. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.5
MLA: Żychowski, Józef. "Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 409-433. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.5
Chicago: Żychowski, Józef. "Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 409-433. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.5
Harvard: Żychowski, J. 2010. "Wpływ krakowskich cmentarzy na środowisko przyrodnicze". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 409-433. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.5

Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe)

Ewa Lubera

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 435-454 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: formy skałkowe, Wąwóz Sobczański, kartowanie geomorfologiczne

Ewa Lubera [ewalubera@uj.edu.pl]

Cytowanie

APA: Lubera, E. (2010). Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe). Przegląd Geograficzny, 82(3), 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.6
MLA: Lubera, Ewa. "Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.6
Chicago: Lubera, Ewa. "Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe)". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.6
Harvard: Lubera, E. 2010. "Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego (Pieniny właściwe)". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.6

Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 455-474 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia fizyczna, Austria, Uniwersytet Wiedeński, F.F. Simony, A. Penck, E. Bruckner, F. Machatschek, J. Solch, H. Spreitzer, J. Fink, H. Fischer

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Szupryczyński, J. (2010). Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu. Przegląd Geograficzny, 82(3), 455-474. https://doi.org/
MLA: Szupryczyński, Jan. "Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 455-474. https://doi.org/
Chicago: Szupryczyński, Jan. "Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 455-474. https://doi.org/
Harvard: Szupryczyński, J. 2010. "Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 455-474. https://doi.org/

Wspomnienia

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Wspomnienia

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 475-477 | Pełny tekst

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 479-480 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 481-484 | Pełny tekst