Jerzy Bański

Artykuły

Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych

Jerzy Bański, Monika Wesołowska, Krzysztof Łoboda

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 2, s. 175-189 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1

Więcej informacji

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja osiedli wiejskich, które w okresie po zakończeniu II wojny światowej ulegają stopniowemu zanikowi w rezultacie silnego wyludnienia. Analiza obejmuje ponad 41 tys. miejscowościach wiejskich. Na podstawie sześciu okresów międzyspisowych (spisy powszechne ludności z lat 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011) prześledzono wielkość i kierunek zmian demograficznych we wszystkich miejscowościach i na tej podstawie wyodrębniono grupę wsi zanikających. Autorzy podejmują też próbę oceny wybranych cech społeczno-ekonomicznych i przestrzennych charakteryzujących zanikające wsi.

Słowa kluczowe: osadnictwo wiejskie, ludność rolnicza, wsie zanikające, procesy społeczno-ekonomiczne, wyludnianie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Monika Wesołowska [monika.wesolowska@umcs.pl]

Cytowanie

APA: Bański, J., Wesołowska, M., & Łoboda, K. (2020). Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych. Przegląd Geograficzny, 92(2), 175-189. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1
MLA: Bański, Jerzy, et al. "Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, 2020, pp. 175-189. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1
Chicago: Bański, Jerzy, Wesołowska, Monika, and Łoboda, Krzysztof. "Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych". Przegląd Geograficzny 92, no. 2 (2020): 175-189. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1
Harvard: Bański, J., Wesołowska, M., & Łoboda, K. 2020. "Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, pp. 175-189. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.1

Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce

Jerzy Bański, Barbara Solon

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 1, s. 155-167 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9

Więcej informacji

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena geograficznych jednostek naukowo-badawczych, uwzględniająca dorobek publikacyjny, projektowy oraz osiągnięcia i dynamikę kariery zawodowej ich pracowników. Autorzy zajmują się wyłącznie działalnością naukową jednostek i nie uwzględniają składnika edukacyjnego (tj. warunków kształcenia, umiędzynarodowienia studiów, liczby kandydatów na studia, przebiegu karier zawodowych absolwentów, itp.). W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim dwie bazy danych dotyczące polskiej nauki, gromadzone i udostępniane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) PIB (https://www.opi.org.pl). Pierwszą z nich jest serwis „Nauka Polska”, drugą bazy POL-on. Wskazano na duże dysproporcje ocenianych ośrodków geograficznych oraz naukowców reprezentującymi dwie subdyscypliny geografii. Geografowie fizyczni zdecydowanie przewodzą we wszystkich ocenach związanych z publikacjami naukowymi. Natomiast geografowie społeczni częściej angażują się w projekty badawcze i ekspertyzy.

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Barbara Solon [b.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J., & Solon, B. (2020). Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 92(1), 155-167. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9
MLA: Bański, Jerzy, and Solon, Barbara. "Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 1, 2020, pp. 155-167. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9
Chicago: Bański, Jerzy, and Solon, Barbara. "Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce". Przegląd Geograficzny 92, no. 1 (2020): 155-167. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9
Harvard: Bański, J., & Solon, B. 2020. "Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 1, pp. 155-167. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.9

Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 4, s. 595-616 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4

Więcej informacji

Streszczenie Celem opracowania jest ocena osiągnięć publikacyjnych samodzielnych pracowników naukowych (doktorzy habilitowani i profesorowie) z zakresu geografii oraz reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych. Analizy dotyczą grup wiekowych, subdyscyplin (geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna) oraz statusu naukowego. Badania opierają się na dwóch źródłach danych: bazie bibliograficznej Web of Sciences Core Collection i wyszukiwarce internetowej Google Scholar. Wśród najwyżej ocenionych placówek geograficznych znalazły się: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Szczeciński. Jeśli chodzi o prace publikowane w czasopismach krajowych, obydwie subdyscypliny geografii charakteryzują podobne wskaźniki bibliometryczne w odniesieniu do ich przeciętnego reprezentanta, natomiast w czasopismach międzynarodowych wyraźna jest przewaga reprezentantów geografii fizycznej. W przypadku bazy Web of Science, młodzi pracownicy naukowi wypadają lepiej od swoich starszych kolegów.

Słowa kluczowe: dorobek naukowy, publikacje, placówki naukowe, naukowcy, geografia

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2017). Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. Przegląd Geograficzny, 89(4), 595-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4
MLA: Bański, Jerzy. "Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, 2017, pp. 595-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4
Chicago: Bański, Jerzy. "Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych". Przegląd Geograficzny 89, no. 4 (2017): 595-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4
Harvard: Bański, J. 2017. "Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, pp. 595-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.4

Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 613-641 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: najlepsze uniwersytety, ranking, geografia, ośrodki naukowe, badania, klasyfikacje uniwersytetów

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2015). Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich. Przegląd Geograficzny, 87(4), 613-641. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3
MLA: Bański, Jerzy. "Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, 2015, pp. 613-641. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3
Chicago: Bański, Jerzy. "Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich". Przegląd Geograficzny 87, no. 4 (2015): 613-641. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3
Harvard: Bański, J. 2015. "Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, pp. 613-641. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3

Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 279-298 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, kadra naukowa, ośrodki geograficzne, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2015). Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 87(2), 279-298. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4
MLA: Bański, Jerzy. "Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, 2015, pp. 279-298. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4
Chicago: Bański, Jerzy. "Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych". Przegląd Geograficzny 87, no. 2 (2015): 279-298. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4
Harvard: Bański, J. 2015. "Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, pp. 279-298. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4

Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 441-470 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Polska, klasyfikacja, typologia, metodologia

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
MLA: Bański, Jerzy. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
Chicago: Bański, Jerzy. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
Harvard: Bański, J. 2014. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 243-260 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: agroturystyka, krajobrazy, turystyka, Polska, obszary wiejskie

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(2), 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. 2014. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 677-682 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, kategoryzacja jednostek naukowych, ośrodki geograficzne, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2013). Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych. Przegląd Geograficzny, 85(4), 677-682. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8
MLA: Bański, Jerzy. "Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 677-682. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8
Chicago: Bański, Jerzy. "Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych". Przegląd Geograficzny 85, no. 4 (2013): 677-682. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8
Harvard: Bański, J. 2013. "Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 677-682. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8

Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 291-307 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, rozwój nauki, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2013). Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. Przegląd Geograficzny, 85(2), 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
MLA: Bański, Jerzy. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
Chicago: Bański, Jerzy. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
Harvard: Bański, J. 2013. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7

Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej

Jerzy Bański, Mariola Ferenc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 617-638 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, czasopisma geograficzne, Journal Citiation Report

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Mariola Ferenc [mferenc@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J., & Ferenc, M. (2012). Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 84(4), 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
MLA: Bański, Jerzy, and Ferenc, Mariola. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
Chicago: Bański, Jerzy, and Ferenc, Mariola. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
Harvard: Bański, J., & Ferenc, M. 2012. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7

O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 199-217 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, ośrodki geograficzne, geografia człowieka, geografia fizyczna, organizacja badań

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
MLA: Bański, Jerzy. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
Chicago: Bański, Jerzy. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
Harvard: Bański, J. 2012. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2

Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, s. 233-250 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: sztuka, geografia, źródło wiedzy, geografia sztuki

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2011). Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 83(2), 233-250. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4
MLA: Bański, Jerzy. "Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, 2011, pp. 233-250. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4
Chicago: Bański, Jerzy. "Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny 83, no. 2 (2011): 233-250. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4
Harvard: Bański, J. 2011. "Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 2, pp. 233-250. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4

Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, s. 489-508 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: granice, klasyfikacja granic, definicje granic, bariery przestrzenne

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2010). Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji. Przegląd Geograficzny, 82(4), 489-508. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.1
MLA: Bański, Jerzy. "Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, 2010, pp. 489-508. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.1
Chicago: Bański, Jerzy. "Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji". Przegląd Geograficzny 82, no. 4 (2010): 489-508. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.1
Harvard: Bański, J. 2010. "Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 489-508. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.1

Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 4, s. 619-627 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: polityka przestrzenna, rozwój kraju, Polska, koncepcja zagospodarowania przestrzennego

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2010). Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja. Przegląd Geograficzny, 82(4), 619-627. https://doi.org/
MLA: Bański, Jerzy. "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, 2010, pp. 619-627. https://doi.org/
Chicago: Bański, Jerzy. "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja". Przegląd Geograficzny 82, no. 4 (2010): 619-627. https://doi.org/
Harvard: Bański, J. 2010. "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, pp. 619-627. https://doi.org/

Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 3, s. 319-333 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia polska, kadra naukowa, placówki geograficzne, badania naukowe

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2010). Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, 82(3), 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
MLA: Bański, Jerzy. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, 2010, pp. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
Chicago: Bański, Jerzy. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny 82, no. 3 (2010): 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1
Harvard: Bański, J. 2010. "Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 319-333. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 483-506 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Więcej informacji

Streszczenie Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marcin Mazur [m.mazur@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J., Kowalski, M., & Mazur, M. (2009). Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi. Przegląd Geograficzny, 81(4), 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
MLA: Bański, Jerzy, et al. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
Chicago: Bański, Jerzy, Kowalski, Mariusz, and Mazur, Marcin. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
Harvard: Bański, J., Kowalski, M., & Mazur, M. 2009. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3