Maria Bednarek-Szczepańska

Artykuły

Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 683-703 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: syndrom NIMBY, obszary wiejskie i małe miasta, Polska, kwerenda prasy, zróżnicowanie przestrzenne

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M., & Dmochowska-Dudek, K. (2015). Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. Przegląd Geograficzny, 87(4), 683-703. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Dmochowska-Dudek, Karolina. "Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, 2015, pp. 683-703. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Dmochowska-Dudek, Karolina. "Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce". Przegląd Geograficzny 87, no. 4 (2015): 683-703. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., & Dmochowska-Dudek, K. 2015. "Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 4, pp. 683-703. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6

Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 299-319 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5

Więcej informacji

Streszczenie Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena reprezentacji wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Do badań wybrano 33 publikacje (tzw. foldery lub informatory) gmin zróżnicowanych pod względem położenia, warunków przyrodniczych, sytuacji społecznej i funkcji gospodarczych. Przeprowadzono analizę jakościową tych publikacji według opracowanego schematu. Na tej podstawie scharakteryzowano prezentowany w nich wizerunek społeczności lokalnej, głównych funkcji gospodarczych gmin oraz rolę przyrody, ochrony środowiska i infrastruktury, a także otoczenia zewnętrznego w kształtowaniu wizerunku tych gmin. Wyodrębniono główne motywy – powtarzające się schematy przedstawiania przestrzeni wiejskiej składające się na jej obraz w folderach gmin: motyw przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, wszechstronnie doskonałej, nowoczesno-tradycyjnej, nieskażonej, dynamicznie rozwijającej się oraz przestrzeni przeszłości i pamięci.

Słowa kluczowe: reprezentacje przestrzeni, wizerunek, przestrzeń wiejska, jakościowa analiza tekstu, foldery gmin

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M. (2015). Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin. Przegląd Geograficzny, 87(2), 299-319. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, 2015, pp. 299-319. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin". Przegląd Geograficzny 87, no. 2 (2015): 299-319. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M. 2015. "Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, pp. 299-319. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 243-260 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: agroturystyka, krajobrazy, turystyka, Polska, obszary wiejskie

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(2), 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. 2014. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 573-597 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, mierniki, zróżnicowanie przestrzenne, Polska

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. Przegląd Geograficzny, 85(4), 573-597. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 573-597. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria. "Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe". Przegląd Geograficzny 85, no. 4 (2013): 573-597. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M. 2013. "Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 573-597. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4