Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3

Artykuły

Grunty strukturalne w Polsce

Maciej Dąbski

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 307-321 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.1

Więcej informacji

Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim)

Małgorzata Kijowska, Łukasz Wiejaczka

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 343-359 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: metoda River Habitat Survey, rzeki górskie, stan hydromorfologiczny rzeki, zbiorniki retencyjne, Beskid Niski, zbiornik Klimkówka

Małgorzata Kijowska [mkijowska@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

O niektórych przypadkach fali orograficznej w Beskidzie Niskim oraz jej znaczeniu dla szybownictwa

Jakub Szmyd

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 361-384 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.3.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: fala orograficzna, meteorologia lotnicza, szybownictwo, Beskid Niski, Karpaty

Jakub Szmyd [j.szmyd@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Wspomnienia

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011), Wspomnienia

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 411-413 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografowie, Stefan Majdanowski

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 415-420 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011), Kronika

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 3, s. 421-430 | Pełny tekst