Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3

Artykuły

Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów

Wojciech Synowiec, Małgorzata Luc

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 323-352 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, elektrownie wiatrowe, gmina Rymanów

Cytowanie

APA: Synowiec, W., & Luc, M. (2013). Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów. Przegląd Geograficzny, 85(3), 323-352. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.1
MLA: Synowiec, Wojciech, and Luc, Małgorzata. "Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 323-352. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.1
Chicago: Synowiec, Wojciech, and Luc, Małgorzata. "Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 323-352. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.1
Harvard: Synowiec, W., & Luc, M. 2013. "Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 323-352. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.1

Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce

Mateusz Taszarek

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 353-371 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: trąby powietrzne, zjawiska ekstremalne, prognozowanie, superkomórki, tornadogeneza, Polska

Cytowanie

APA: Taszarek, M. (2013). Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 85(3), 353-371. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.2
MLA: Taszarek, Mateusz. "Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 353-371. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.2
Chicago: Taszarek, Mateusz. "Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 353-371. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.2
Harvard: Taszarek, M. 2013. "Możliwości prognozowania trąb powietrznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 353-371. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.2

Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?

Agnieszka Latocha

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 373-396 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: wyludnianie, obszary wiejskie, obszary górskie, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura turystyczna, zmiany funkcjonalne, Sudety, Polska

Agnieszka Latocha [agnieszka.latocha@uwr.edu.pl], University of Wrocław Faculty of Earth Science and Environmental Management pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Latocha, A. (2013). Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?. Przegląd Geograficzny, 85(3), 373-396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3
MLA: Latocha, Agnieszka. "Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 373-396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3
Chicago: Latocha, Agnieszka. "Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 373-396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3
Harvard: Latocha, A. 2013. "Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 373-396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3

Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski

Mieczysław Banach, Halina Kaczmarek, Sebastian Tyszkowski

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 397-415 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: osuwiska, ruchy masowe, monitoring, zbiornik włocławski, Dobrzyń nad Wisłą

Mieczysław Banach, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland
Halina Kaczmarek [halina.kaczmarek@ukw.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland
Sebastian Tyszkowski [sebtys@wp.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Banach, M., Kaczmarek, H., & Tyszkowski, S. (2013). Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski. Przegląd Geograficzny, 85(3), 397-415. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4
MLA: Banach, Mieczysław, et al. "Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 397-415. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4
Chicago: Banach, Mieczysław, Kaczmarek, Halina, and Tyszkowski, Sebastian. "Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 397-415. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4
Harvard: Banach, M., Kaczmarek, H., & Tyszkowski, S. 2013. "Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 397-415. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4

Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego

Joanna Fidelus, Eliza Płaczkowska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 417-434 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: stoki, człowiek a środowisko, ruch turystyczny, obszary wysokogórskie, Tatry Zachodnie, Polska

Eliza Płaczkowska [eliza.placzkowska@zg.pan.krakow.pl]

Cytowanie

APA: Fidelus, J., & Płaczkowska, E. (2013). Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego. Przegląd Geograficzny, 85(3), 417-434. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.5
MLA: Fidelus, Joanna, and Płaczkowska, Eliza. "Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 417-434. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.5
Chicago: Fidelus, Joanna, and Płaczkowska, Eliza. "Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 417-434. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.5
Harvard: Fidelus, J., & Płaczkowska, E. 2013. "Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 417-434. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.5

Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe

Maria Górska-Zabielska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 435-454 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: lapidaria, głazy narzutowe, georóżnorodność, geoturystyka, geoochrona, Pojezierze Drawskie

Cytowanie

APA: Górska-Zabielska, M. (2013). Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe. Przegląd Geograficzny, 85(3), 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.6
MLA: Górska-Zabielska, Maria. "Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.6
Chicago: Górska-Zabielska, Maria. "Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.6
Harvard: Górska-Zabielska, M. 2013. "Lapidarium w Żurawcu na Pojezierzu Drawskim, Pomorze Środkowe". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 435-454. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.6

Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji

Jacek Kozak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 455-461 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, Systemy Informacji Geograficznej

Cytowanie

APA: Kozak, J. (2013). Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji. Przegląd Geograficzny, 85(3), 455-461. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7
MLA: Kozak, Jacek. "Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 455-461. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7
Chicago: Kozak, Jacek. "Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 455-461. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7
Harvard: Kozak, J. 2013. "Jerzy Bański: Jaka geografia?- uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 455-461. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.7

Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 463-475 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8

Więcej informacji

Słowa kluczowe: odkrycia geograficzne, Ziemia Franciszka Józefa, Juliusz Payer, Carl Weyprecht

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Szupryczyński, J. (2013). Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa. Przegląd Geograficzny, 85(3), 463-475. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8
MLA: Szupryczyński, Jan. "Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, 2013, pp. 463-475. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8
Chicago: Szupryczyński, Jan. "Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa". Przegląd Geograficzny 85, no. 3 (2013): 463-475. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8
Harvard: Szupryczyński, J. 2013. "Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 463-475. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, s. 477-484 | Pełny tekst