Przegląd Geograficzny (2018) vol. 90, iss. 3

Geneza skalnych miast na płaskowyżach piaskowcowych

Filip Duszyński, Piotr Migoń

Przegląd Geograficzny (2018) vol. 90, iss. 3, pp. 379-402 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.1

W polskiej i zagranicznej literaturze geomorfologicznej pojawia się niekiedy określenie „skalne miasto”, stosowane zwłaszcza do opisu rzeźby erozyjno-denudacyjnej w skałach piaskowcowych. Termin ten, w Polsce używany między innymi w odniesieniu do zespołów form skalnych w Górach Stołowych, nie został nigdy formalnie zdefiniowany i często jest przytaczany w cudzysłowie, co wskazuje na wątpliwości, czy jest to określenie ścisłe czy potoczne. W artykule została zaproponowana definicja skalnego miasta jako pełnoprawnego terminu naukowego, omówiono także uwarunkowania litologiczno-strukturalne takiego typu rzeźby oraz procesy odpowiedzialne za tworzenie i rozwój skalnych miast.

Keywords: geomorfologia strukturalna, rzeźba piaskowcowa, erozja podpowierzchniowa, ruchy masowe

Piotr Migoń, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland