Piotr Migoń

Articles

Geneza skalnych miast na płaskowyżach piaskowcowych

Filip Duszyński, Piotr Migoń

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 3, pp. 379-402 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.3.1

Further information

Abstract: W polskiej i zagranicznej literaturze geomorfologicznej pojawia się niekiedy określenie „skalne miasto”, stosowane zwłaszcza do opisu rzeźby erozyjno-denudacyjnej w skałach piaskowcowych. Termin ten, w Polsce używany między innymi w odniesieniu do zespołów form skalnych w Górach Stołowych, nie został nigdy formalnie zdefiniowany i często jest przytaczany w cudzysłowie, co wskazuje na wątpliwości, czy jest to określenie ścisłe czy potoczne. W artykule została zaproponowana definicja skalnego miasta jako pełnoprawnego terminu naukowego, omówiono także uwarunkowania litologiczno-strukturalne takiego typu rzeźby oraz procesy odpowiedzialne za tworzenie i rozwój skalnych miast.

Keywords: geomorfologia strukturalna, rzeźba piaskowcowa, erozja podpowierzchniowa, ruchy masowe

Piotr Migoń, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR

Piotr Migoń, Marek Kasprzak

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 27-52 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2

Further information

Keywords: rzeźba strukturalna, ruchy masowe, numeryczne modele wysokości, Góry Stołowe

Piotr Migoń, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland