Marek Kasprzak

Articles

Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR

Piotr Migoń, Marek Kasprzak

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 27-52 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2

Further information

Keywords: rzeźba strukturalna, ruchy masowe, numeryczne modele wysokości, Góry Stołowe

Piotr Migoń, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland