Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2

Przemiany międzynarodowej mobilności Polaków

Rafał Wiśniewski, Tomasz Komornicki

Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2, pp. 7

Wzrost mobilności jest charakterystyczny dla współczesnego społeczeństwa. Dotyczy to zarówno wyjazdów krajowych jak i międzynarodowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian mobilności transgranicznej Polaków (z wyłączeniem obszarów przygranicznych) w latach 2007-2017 z uwzględnieniem uwarunkowań tych przemieszczeń tj. rozwoju infrastruktury transportowej i usług transportowych. Przeprowadzone badanie wykazało, że mobilność zagraniczna Polaków zwiększa się. Głównymi motywacjami podróży są wyjazdy turystyczne, następnie związane z pracą zawodową oraz odwiedziny krewnych i znajomych. Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu jest samolot i samochód osobowy, przy czym w pierwszym przypadku odnotowano duży wzrost udziału przewozów lotniczych, a w drugim niewielki spadek. Duży spadek udziału odnotowano w przypadku przewozów autokarowych. Głównym krajem docelowym wyjazdów Polaków są Niemcy, Czechy i Hiszpania. Wschodni sąsiedzi Polski ogrywają marginalną rolę w przemieszczeniach międzynarodowych mieszkańców Polski.

Keywords: mobilność, podróże międzynarodowe, przesunięcia modalne, środki transportu, motywacje

Rafał Wiśniewski [rafwis@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN