Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1

Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku

Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 109-120 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

W pracy przedstawia się kontrastowość warunków biotermicznych wynikającą ze zmiany miejsca pobytu wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w miesiącach ciepłej połowy roku (IV-IX). Kontrastowość warunków bioklimatycznych obliczono za pomocą wskaźnika BCI, poprzez który można określić wielkość stresu aklimatyzacyjnego. Najczęściej notowano kontrastowość bardzo małą (83%) pomiędzy stacjami. Kontrastowość mała występowała przeciętnie z częstością 14,4%, umiarkowana – 2,4%, a duża pojawiała się sporadycznie. Wykazano, że w przypadku podróży ze Świnoujścia do Ustki, Gdańska czy Helu, jak również z Gdańska na Hel należy liczyć się z wystąpieniem raczej warunków wychładzających organizm, a w przypadku podróży z Ustki do Gdańska bądź na Hel – warunków ocieplających. W ciągu doby największe kontrasty bioklimatyczne pomiędzy wymienionymi parami stacji najwyraźniej zaznaczały się o godzinie 12.00 i 15.00.

Słowa kluczowe: bioklimat, wybrzeże, wskaźnik BCI, zmienność, stres bioklimatyczny

Agnieszka Mąkosza [agnieszka.makosza@zut.edu.pl]
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. (2016). Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku. Przegląd Geograficzny, 88(1), 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

MLA: Mąkosza, Agnieszka and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

Chicago: Mąkosza, Agnieszka and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

Harvard: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. 2016. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6