Agnieszka Mąkosza

Artykuły

Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej

Agnieszka Mąkosza

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3, s. 369-382 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.5

Więcej informacji

Streszczenie Praca dotyczy oceny warunków pogodowych na obszarze Polski środkowo-zachodniej do celów turystyczno-rekreacyjnych przy wykorzystaniu biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych składającej się z typów, podtypów i klas pogody. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych meteorologicznych z południowego terminu pomiarowego (12.00 UTC) z okresu 1971-2006. W rozpatrywanych latach wystąpiło od 112 (Gorzów Wlkp.) do 130 (Słubice, Koło) różnych rodzajów pogody będących kombinacją jej typów, podtypów i klas. Ze wszystkich wyznaczonych typów pogody, 20 najczęściej występujących decydowało o warunkach pogodowych w ponad 80% dni w roku. Największą różnorodnością warunków pogodowych odznacza się lato, a najmniejszą zima. W pracy obliczono także wskaźnik WEI(avg), na podstawie którego wydzielono okresy najbardziej odpowiednie do kąpieli słonecznych i powietrznych oraz do rekreacji związanej z umiarkowaną i intensywną aktywnością.

Słowa kluczowe: bioklimat, Polska Środkowo-Zachodnia, typy pogody, warunki biotermiczne, wskaźnik oceny pogody

Agnieszka Mąkosza [agnieszka.makosza@zut.edu.pl]

Cytowanie

APA: Mąkosza, A. (2016). Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej. Przegląd Geograficzny, 88(3), 369-382. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.5
MLA: Mąkosza, Agnieszka. "Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, 2016, pp. 369-382. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.5
Chicago: Mąkosza, Agnieszka. "Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej". Przegląd Geograficzny 88, no. 3 (2016): 369-382. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.5
Harvard: Mąkosza, A. 2016. "Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, pp. 369-382. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.5

Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku

Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 109-120 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

Więcej informacji

Streszczenie W pracy przedstawia się kontrastowość warunków biotermicznych wynikającą ze zmiany miejsca pobytu wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w miesiącach ciepłej połowy roku (IV-IX). Kontrastowość warunków bioklimatycznych obliczono za pomocą wskaźnika BCI, poprzez który można określić wielkość stresu aklimatyzacyjnego. Najczęściej notowano kontrastowość bardzo małą (83%) pomiędzy stacjami. Kontrastowość mała występowała przeciętnie z częstością 14,4%, umiarkowana – 2,4%, a duża pojawiała się sporadycznie. Wykazano, że w przypadku podróży ze Świnoujścia do Ustki, Gdańska czy Helu, jak również z Gdańska na Hel należy liczyć się z wystąpieniem raczej warunków wychładzających organizm, a w przypadku podróży z Ustki do Gdańska bądź na Hel – warunków ocieplających. W ciągu doby największe kontrasty bioklimatyczne pomiędzy wymienionymi parami stacji najwyraźniej zaznaczały się o godzinie 12.00 i 15.00.

Słowa kluczowe: bioklimat, wybrzeże, wskaźnik BCI, zmienność, stres bioklimatyczny

Agnieszka Mąkosza [agnieszka.makosza@zut.edu.pl]
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. (2016). Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku. Przegląd Geograficzny, 88(1), 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
MLA: Mąkosza, Agnieszka, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
Chicago: Mąkosza, Agnieszka, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
Harvard: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. 2016. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6