Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Artykuły

Regiony termicznej zimy w Polsce

Małgorzata Czarnecka, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 3, s. 377-389 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2

Więcej informacji

Streszczenie Celem pracy było wydzielenie na obszarze Polski regionów o podobnej długości i zmienności okresu występowania ujemnej temperatury powietrza. Materiały źródłowe stanowiły średnie miesięczne oraz średnie dobowe wartości temperatury powietrza z 36 stacji IMGW-PIB z okresu od października do kwietnia, w latach od 1960/61 do 2014/15. Do wyznaczenia okresu z temperaturą powietrza poniżej 0°C i jego charakterystyki posłużono się dwiema metodami: tradycyjną, opartą na analizie średniej miesięcznej temperatury (Gumińskiego) oraz przy zastosowaniu temperatury średniej dobowej. Analizowano daty początku i końca, a także długość okresu z ujemną temperaturą. Zastosowana analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie trzech regionów: zachodniego, środkowego i wschodniego. Stwierdzono, że średnia miesięczna temperatura powietrza najlepiej odzwierciedla długość termicznej zimy w regionie środkowym. W regionach zachodnim i wschodnim do wyznaczania termicznej zimy należałoby stosować średnie dobowe wartości temperatury.

Słowa kluczowe: ujemna temperatura powietrza, początek, koniec i długość zimy, analiza skupień, trend

Małgorzata Czarnecka, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Czarnecka, M., & Nidzgorska-Lencewicz, J. (2017). Regiony termicznej zimy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 89(3), 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
MLA: Czarnecka, Małgorzata, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 3, 2017, pp. 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
Chicago: Czarnecka, Małgorzata, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny 89, no. 3 (2017): 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
Harvard: Czarnecka, M., & Nidzgorska-Lencewicz, J. 2017. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 3, pp. 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2

Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku

Agnieszka Mąkosza, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 109-120 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6

Więcej informacji

Streszczenie W pracy przedstawia się kontrastowość warunków biotermicznych wynikającą ze zmiany miejsca pobytu wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w miesiącach ciepłej połowy roku (IV-IX). Kontrastowość warunków bioklimatycznych obliczono za pomocą wskaźnika BCI, poprzez który można określić wielkość stresu aklimatyzacyjnego. Najczęściej notowano kontrastowość bardzo małą (83%) pomiędzy stacjami. Kontrastowość mała występowała przeciętnie z częstością 14,4%, umiarkowana – 2,4%, a duża pojawiała się sporadycznie. Wykazano, że w przypadku podróży ze Świnoujścia do Ustki, Gdańska czy Helu, jak również z Gdańska na Hel należy liczyć się z wystąpieniem raczej warunków wychładzających organizm, a w przypadku podróży z Ustki do Gdańska bądź na Hel – warunków ocieplających. W ciągu doby największe kontrasty bioklimatyczne pomiędzy wymienionymi parami stacji najwyraźniej zaznaczały się o godzinie 12.00 i 15.00.

Słowa kluczowe: bioklimat, wybrzeże, wskaźnik BCI, zmienność, stres bioklimatyczny

Agnieszka Mąkosza [agnieszka.makosza@zut.edu.pl]
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. (2016). Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku. Przegląd Geograficzny, 88(1), 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
MLA: Mąkosza, Agnieszka, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
Chicago: Mąkosza, Agnieszka, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6
Harvard: Mąkosza, A., & Nidzgorska-Lencewicz, J. 2016. "Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 109-120. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.6